Algemene Voorwaarden voor Aankoop Sieraden en Edelstenen

Wat zijn de winkelvoorwaarden?

Dit zijn onze Algemene Voorwaarden voor de afhandeling van uw aankoop van sieraden en stenen op onze site.

 

We bieden op www.spirituele-coaching.nl webinars, trainingen, workshops, edelstenen en sieraden aan. Deze voorwaarden hebben enkel betrekking op de aanschaf van Edelstenen en Sieraden.

 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.1 Overeenkomsten via www.spirituele-coaching.nl worden uitsluitend in de Nederlandse taal afgesloten.

 

1.2 Door het aanklikken van de knop “Nu aanmelden” en/of “Nu kopen” plaatst u een bindende aanmelding ten aanzien van de producten in uw winkelwagentje. De ontvangst van uw aanmelding bevestigen wij u direct na het versturen van uw aankoop door middel van een e-mail. Een bindende koopovereenkomst komt met ontvangst van de bevestiging tot stand. U mag verwachten dat wij het product binnen 5 werkdagen versturen, dit gaat in zodra het volledige bedrag op onze rekening is overgemaakt.

1.3 Wij zullen de geaccepteerde aankopen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere termijn is overeengekomen. Indien de edelstenen of sieraden niet aanwezig blijken te zijn, dan wordt uw aankoop geannuleerd. U ontvangt u hiervan uiterlijk 7 dagen bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 

PRIJZEN

2.1 De op het moment van de bestelling en aankoop in het aanbod genoemde prijzen gelden. De aangegeven prijzen zijn eindprijzen. Dat wil zeggen, dat ze inclusief de op dat moment geldende van toepassing zijnde wettelijke BTW zijn.

 

BETALING

3.1 In principe bieden wij de volgende betaalwijzen aan: Ideal. Wij behouden ons bij iedere aanmelding het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen. Houdt u er rekening mee, dat wij betalingen slechts van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) accepteren. Eventuele kosten van een geldtransactie dient u zelf te betalen.

3.2 Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat u door ons bent gewezen op de te late betaling en wij u een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

3.3 U gaat ermee akkoord, dat u facturen en creditnota’s uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

 

WETTELIJK HERROEPINGSRECHT BIJ DE AANKOOP VAN SPIRITUELE COACHINGS PRODUCTEN

BIJ DE AANKOOP VAN ONZE PRODUCTEN HEEFT U EEN WETTELIJK HERROEPINGSRECHT:

 

HERROEPINGSRECHT:

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aanmelding. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Spirituele Coaching, Oude Apeldoornseweg 41, unit B2.12, 7333NR Apeldoorn e-mail: linda@spirituele-coaching.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

 

TERUGBETALINGEN

Elke terugbetaling voeren wij automatisch uit op de door u voor de betaling gebruikte rekening.

 

KLANTENSERVICE

De klantenservice kan worden gecontacteerd via linda@spirituele-coaching.nl en 06-28311033.

 

 

Spirituele Coaching

Oude Apeldoornseweg 41, Unit B2.12

7333NR Apeldoorn

KvK: 63284073

06–28311033

Aarding

Ik wil hier niet zijn

Ik wil hier helemaal niet zijn. De mensen op deze planeet maken alles stuk en kapot. Ze verwoesten regenwouden, de natuur, …

Word-onafhankelijk

Onafhankelijk zijn is waardevol

Ben jij al onafhankelijk op het gebied van het oplossen van je trauma's en negatieve gevoelens en emoties?

beelden-uit-vorig-leven

Er staan bosjesmannen om mij heen!

Emoties verwijderen afkomstig uit een vorig leven. Een verhaal uit de praktijk.